Hãy bắt đầu tương lai ngay từ bây giờ

Tìm hiểu theo Trường Đại học

Lựa chọn nhu cầu
theo từng ngành học

Công nghệ thông tin


Thương mại điện tử


Kỹ thuật xây dựng


Kinh tế công nghiệp


Quản lý công nghiệp


KT Điện tử – Viễn thông


Quản trị DV Du lịch & Lữ hành


Nông nghiệp Công nghệ cao


Công nghệ thực phẩm (Tiếng Anh)

 

Triết lý giáo dục được thấm nhuần và lan toả dựa trên nền tảng công nghệ 4.0

07

Trường Đại học, Học viện liên kết Đào tạo, tuyển sinh

17

Ngành đào tạo trình độ Đại học, đa lĩnh vực

98%

Học viên tìm được cơ hội tốt hơn sau tốt nghiệp

Triết lý giáo dục được thấm nhuần và lan toả dựa trên nền tảng công nghệ 4.0

7

Trường ĐH liên kết Đào tạo

17

Ngành đào tạo trình độ Đại học

98%

Sinh viên ra trường có việc làm ngay trong năm đầu tiên