LỊCH KHAI GIẢNG LIÊN TỤC CẬP NHẬT

STT

Chương trình

Hà Nội

TP Hồ Chí Minh

Link đăng ký

1

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

05/05/2024

09/06/2024

Đăng ký tại đây

2

Học viện Tài chính

28/04/2024

Đăng ký tại đây

3

Trường Đại học Mở Hà Nội

24/03/2024

24/03/2024

Đăng ký tại đây

4

Đại học Thái Nguyên

07/04/2024

21/04/2024

Đăng ký tại đây

5

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

07/04/2024

07/04/2024

Đăng ký tại đây

6

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Chờ lịch 2024

Chờ lịch 2024

Đăng ký tại đây

7

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

17/04/2024

14/04/2024

Đăng ký tại đây

8

Trường Đại học Đại Nam

09/06/2024

09/06/2024

Đăng ký tại đây

NGÀNH ĐÀO TẠO

TIN TỨC, KỸ NĂNG