Triết lý giáo dục được thấm nhuần và lan toả dựa trên nền tảng công nghệ 4.0

05

Trường liên kết tuyển sinh tại Miền Bắc

11+

Ngành đa lĩnh vực: Kinh tế, Ngân hàng, Ngôn ngữ, Kỹ thuật, …

98%

Sinh viên ra trường có việc làm ngay trong năm đầu tiên

Triết lý giáo dục được thấm nhuần và lan toả dựa trên nền tảng công nghệ 4.0

04

Trường liên kết tuyển sinh tại Miền Bắc

11

Ngành đào tạo gồm Kinh tế, Ngân hàng, Ngôn ngữ, Kỹ thuật, …

98%

Sinh viên ra trường có việc làm ngay trong năm đầu tiên