LỊCH KHAI GIẢNG LIÊN TỤC CẬP NHẬT

STT

Chương trình

Hà Nội

TP Hồ Chí Minh

Link đăng ký

1

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

11/08/2024

15/09/2024

Đăng ký tại đây

2

Học viện Tài chính

11/08/2024

Đăng ký tại đây

3

Trường Đại học Mở Hà Nội

23/06/2024

23/06/2024

Đăng ký tại đây

4

Đại học Thái Nguyên

23/06/2024

07/07/2024

Đăng ký tại đây

5

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

30/06/2024

30/06/2024

Đăng ký tại đây

6

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

14/07/2024

14/07/2024

Đăng ký tại đây

7

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

09/06/2024

16/06/2024

Đăng ký tại đây

8

Trường Đại học Đại Nam

09/06/2024

09/06/2024

Đăng ký tại đây

NGÀNH ĐÀO TẠO

TIN TỨC, KỸ NĂNG