Điểm chuẩn, học phí và danh sách các trường đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

Năm 2021, điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh của Trường ĐH Mở Hà Nội và ĐH Văn hóa Hà Nội tăng đến 2 điểm so với năm 2020. Trong khi đó, Trường ĐH Ngoại thương lấy điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh cao nhất là 37,55 điểm vào năm 2021, theo sau là điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh của Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) và Học viện Ngoại giao với mức 36,9 điểm.

Tại phía Nam, 1 số trường đào tạo lấy điểm chuẩn thang 30, trong đó Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) lấy điểm chuẩn là 27,2 điểm.

Trường ĐH Ngoại thương (Trụ sở Hà Nội)

Đây cũng là ngôi trường có mức điểm chuẩn vào ngành Ngôn ngữ Anh cao nhất cả nước. Năm 2021, điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh của ĐH Ngoại thương là 37,55 điểm cho khối D01.

Năm 2022, Trường ĐH Ngoại thương dành 60 chỉ tiêu cho ngành Ngôn ngữ Anh đối với phương thức xét tuyển dựa theo Kết quả thi Tốt nghiệp THPT. Dự kiến, học phí cho Chương trình đại trà ngành Ngôn ngữ Anh là 22 triệu đồng/năm, hệ chất lượng cao học phí là 42 triệu đồng/năm và chương trình tiên tiến dự kiến là 65 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội

Năm 2021, điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh của Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội là 36,9 điểm. Học phí là 35 triệu đồng/năm học và sẽ không thay đổi trong toàn khóa học.

Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh 1 số trường đại học từ năm 2018-2021

STT Tên trường Điểm chuẩn 2018 Điểm chuẩn 2019 Điểm chuẩn 2020 Điểm chuẩn 2021
Các trường đào tạo phía Bắc
1 ĐH Ngoại ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội 31,85 35,5 34,6 36,9
2 Học viện Ngoại Giao 30,5 33,25 34,75 36,9
3 ĐH Ngoại Thương (Cơ sở Hà Nội) 23,73 34,3 36,35 37,55
4 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 28 31 33,2 35,65
5 ĐH Văn hóa 20,25 29,25 31,75 35,1
6 ĐH Hà Nội 30,6 33,23 34,82 36,75
7 ĐH Mở Hà Nội 25,92 28,47 30,33 34,27
Các trường đào tạo phía Nam
8 ĐH Kinh tế TP.HCM 28 24,55 25,8 27
9 ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – ĐH quốc gia TP.HCM 23,2 25 26,17 27,2
10 ĐH Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM 22 23 27 25

Học viện Ngoại giao

Năm 2022, Học viện Ngoại giao dành 200 chỉ tiêu cho ngành Ngôn ngữ Anh, trong đó chỉ 25% xét tuyển dựa theo kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Năm ngoái, điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Ngoại giao là 36,9 điểm (tính theo thang điểm 40), tăng gần 2 điểm so với năm 2020. Năm học 2022 – 2023, mức học phí Học viện dự kiến là 4,15 triệu đồng/tháng cho ngành Ngôn ngữ Anh.

Trường Đại học Hà Nội

Ở ĐH Hà Nội, năm 2021 để trúng tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh thí sinh cần phải đạt ngưỡng điểm 36,75 điểm.

Năm 2022, ĐH Hà Nội dành 300 chỉ tiêu tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Anh với 50% chỉ tiêu cho phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp.

Mức học phí với nhóm ngành Ngôn ngữ là 600 nghìn đồng/ tín chỉ đối với chương trình tiêu chuẩn. Học phí sẽ vẫn còn tiếp tục tăng theo lộ trình nhưng không quá 15%/năm học.

Trường ĐH Văn hóa Hà Nội

Năm 2021, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội có mức điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh là 35,1, tăng hơn 3 điểm so với năm 2020. Năm 2022, ĐH Văn hóa Hà Nội dành 80 chỉ tiêu cho ngành Ngôn ngữ Anh. Mức học phí của trường đối với sinh viên ĐH chính quy năm 2022 là 286 nghìn đồng/tín chỉ.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Năm 2021, thí sinh cần đạt 35,65 điểm để có thể trúng tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Năm nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền dành 50 chỉ tiêu cho ngành Ngôn ngữ Anh với 3 tổ hợp xét tuyển là R22, R25, R26.

Học phí dự kiến đối với ngành Ngôn ngữ Anh năm 2022 là khoảng 440 nghìn đồng/tín chỉ (chương trình toàn khóa 143 tín chỉ).

Đối với hệ chất lượng cao, học phí khoảng 1,3 triệu đồng/tín chỉ. Học phí của trường sẽ tăng không quá 10% một năm.

Trường Đại học Mở Hà Nội

ĐH Mở Hà Nội lấy 330 chỉ tiêu cho ngành Ngôn ngữ Anh và chỉ xét theo một phương thức dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Năm 2021, điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh của ĐH Mở Hà Nội là 34,27 điểm, tăng gần 4 điểm so với năm 2020.

Mức học phí nhà trường dự kiến năm 2022 – 2023 cho ngành Ngôn ngữ Anh là 17,1 triệu đồng/năm học và đến năm 2023 – 2024 sẽ tăng lên 18,8 triệu đồng/năm học.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia TP.HCM

Năm 2021, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia TP.HCM có mức điểm chuẩn khá cao với ngành Ngôn ngữ Anh. Hệ tiêu chuẩn có điểm chuẩn là 27,2 điểm, trong khi đó hệ chất lượng cao lấy 26,7 điểm. Học phí dự kiến với ngành Ngôn ngữ Anh là 24 triệu đồng/năm học đối với hệ tiêu chuẩn, còn đối với hệ chất lượng cao là 60 triệu đồng/năm học.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM

ĐH Kinh tế TP.HCM là ngôi trường nằm trong top các trường khu vực phía Nam có mức điểm chuẩn vào ngành Ngôn ngữ Anh cao. Năm 2021 để trúng tuyển vào ngành này thí sinh cần phải đạt 27 điểm. Mức học phí chương trình tiêu chuẩn cho ngành Ngôn ngữ Anh năm học 2022 -2023 là 830.000 đồng/tín chỉ và tăng dần vào các năm tiếp theo.

ĐH Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM

Trường ĐH Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM với ngành Ngôn ngữ Anh năm 2022 lấy 100 chỉ tiêu và mức điểm trúng tuyển năm 2021 là 25 điểm. Ngoài ra trường còn tuyển sinh thêm ngành Ngôn ngữ Anh liên kết với ĐH West of England (Anh Quốc).

Mức học phí năm 2022 dự kiến đối với sinh viên chính quy là 45 triệu đồng/năm; học phí sẽ tăng theo lộ trình tối đa 10% năm học.