AOF – Danh sách sinh viên trúng tuyển hệ ĐTTX trình độ Đại học đợt 1 năm 2022

Công nhận 142 thí sinh trúng tuyển chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học (AOF-Elearning) của Học viện Tài chính đợt 1 năm 2022. Trong đó:

  • 88 sinh viên ngành Kế toán – Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
  • 54 sinh viên ngành Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp

Dưới đây là Quyết định trúng tuyển và danh sách sinh viên trúng tuyển