Agile Scrum là gì? Lợi ích và tính hiệu quả của Agile trong đào tạo trực tuyến e-Learning

Agile là một phương pháp quản lý dự án được sử dụng chủ yếu trong ngành phát triển phần mềm. Trong thời gian gần đây, Agile đã được các nhóm sản xuất e-Learning áp dụng do tính chất đa năng và mức độ hiệu quả tối ưu của nó, cho phép quá trình phát triển và đáp ứng linh hoạt với các nhu cầu thay đổi từ thị trường. Trong đó, Agile Scrum đang được các doanh nghiệp đón đầu xư hướng triển Agile mới.

Agile Scrum là gì?

Agile Scrum là một hệ thống quản lý dự án dựa trên Sprint với mục tiêu cung cấp giá trị cao nhất cho các bên liên quan. Trong e-Learning, Agile Scrum được xem là hệ thống quản lý dữ liệu, thông tin các chương trình, kế hoạch đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp.

6 lợi ích của Agile Scrum trong e-Learning

Đáp ứng nhu cầu, sự thay đổi linh hoạt của thị trường lao động và công nghệ hóa

Khi nói đến nguồn nhân lực và hệ thống vận hành đào tạo của công ty, không có gì là cố định đối với thị trường biến động thường xuyên nhờ vào sự phát triển vượt bậc của công nghệ. Trong quá trình triển khai e-Learning sẽ xảy ra các vấn đề phát sinh như: các yêu cầu bổ sung nội dung, thay đổi quy trình hoặc yêu cầu phát sinh từ các nhà quản trị lãnh đạo để phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp. Các nhà phát triển cần có khả năng điều chỉnh các phương án một cách dễ dàng, chuyên nghiệp, nhanh chóng. Và Agile Scrum cho phép họ làm điều đó nhờ khả năng chấp nhận và phản hồi với sự thay đổi thông qua các lần lặp lại thường xuyên.

Cho phép nhiều cơ hội phản hồi hơn

Trong một quy trình phát triển e-Learning Agile, các khóa học đào tạo sẽ được lặp lại tuần hoàn trên nền tảng vận hành. Trên mỗi bản phát hành, nhân viên tham gia đào tạo có thể cung cấp phản hồi để đưa vào thiết kế trong quá trình sản xuất, thay vì chỉ học và được đào tạo một cách thụ động.

Cung cấp mong muốn và nhu cầu của nhân viên một cách hiệu quả

Trong hầu hết các trường hợp, các dự án đào tạo trực tuyến nội bộ yêu cầu xây dựng một cái gì đó độc đáo cho tổ chức để đáp ứng nhu cầu xây dựng đội ngũ và phát triển kinh doanh. Bởi vì thường không có một khuôn mẫu có sẵn, những thách thức cố hữu trong việc diễn giải thành công kế hoạch L&D và áp dụng có hiệu quả vào chương trình đào tạo cho nhân viên là không thể tránh khỏi.Với Agile Scrum, sự tham gia của nhân viên là một phần không thể thiếu của quy trình, khiến nó có nhiều khả năng cung cấp một khóa học hay chương trình đào tạo vượt mong đợi của chính mình

Hỗ trợ phát triển nhanh chóng

Agile Scrum có thể hỗ trợ sự phát triển linh hoạt, nhanh chóng, nhờ đó nhà phát triển có thể cập nhật thông tin trực tiếp tại chỗ với nhân viên, giảm đáng kể thời gian cho các chu trình phản hồi và đánh giá kéo dài. Vì chương trình đào tạo được phát triển theo từng bước, nên cả nhân viên và nhà quản lý đều có thể tập trung vào một dải chi tiết nhỏ hơn, đảm bảo sự chính xác trước khi tiếp tục.

Tăng cường chức năng thông qua thử nghiệm thường xuyên

Trong quy trình ADDIE, việc kiểm tra thường được để cho đến khi phiên bản đầy đủ của sản phẩm được phát hành, khiến việc khắc phục các vấn đề trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Ngoài ra, thử nghiệm là một thành phần quan trọng của quy trình Agile, được tích hợp trong mỗi lần lặp gia tăng. Bởi vì thử nghiệm được thực hiện trong suốt quá trình xây dựng và triển khai đào tạo trực tuyến e-Learning, vào thời điểm khóa học đào tạo được phát hành, chức năng thường chặt chẽ và có ít vấn đề hơn đáng kể khi áp dụng Agile Scrum.

Thúc đẩy giao tiếp và cộng tác

Agile Scrum là một quá trình hợp tác được thực hiện thông qua các buổi tham vấn với các bên liên quan chính, bao gồm các nhà quản lý, các chuyên gia về chủ đề và các nhà phát triển. Sự gia tăng trong giao tiếp thúc dẫn đến ít hiểu lầm hơn và gắn kết nhóm cao hơn. Vì nó làm tăng đáng kể giao tiếp với nhân viên, Agile Scrum cũng là một cách tiếp cận tuyệt vời để đưa nhân viên đóng góp vào sự phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp.

Hy vọng là bài viết này đã giúp bạn thu thập thêm được những thông tin hữu ích mà bạn chưa rõ về Agile Scrum, cũng như hiểu hơn về lợi ích và tính hiệu quả của Agile Scrum trong e-Learning – Đào tạo trực tuyến.

Theo: oes.vn