Thông báo liên tục tuyển sinh Chương trình Kế toán trưởng – ĐH Kinh tế Quốc dân

CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

(Theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ tài chính v/v Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng)

 • Cơ sở 1: ĐH Kinh tế Quốc dân: Đăng ký học ngay không phải chờ lớp
 • Cơ sở 2: 479 Hoàng Quốc Việt: bắt đầu học chiều thứ 7 và Chủ nhật.

1. Mục đích, yêu cầu:

Trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, nâng cao chuyên sâu quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế tài chính, tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo thực hiện công việc kế toán trong đơn vị. Tiêu chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trình độ tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ KTT trong nền kinh tế thị trường.

2. Đối tượng bồi dưỡng kế toán trưởng

 1. Những người đang làm kế toán, kế toán trưởng hoặc trưởng phòng kế toán chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo qui định của Bộ tài chính trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước và các đơn vị  sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước  ( kể cả đơn vị thu, chi ngân sách và đơn vị lực lượng vũ trang).
 2. Những người đang làm kế toán, kế toán trưởng hoặc trưởng phòng kế toán chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo qui định của Bộ Tài chính trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, kể cả Hợp tác xã.
 3. Những người hành nghề kế toán theo qui định của pháp luật về kế toán và những người khác cố đủ tiêu chuẩn qui định

3. Tiêu chuẩn học viên dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng:

 1. Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên.
 2. Đã qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán là 02 năm đối với những người có trình độ đại học trở lên và 03 năm đối với những người có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp ( bằng photo có công chứng).

4. Nội dung chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng

(1) Phần kiến thức chung:

Chuyên đề 1 Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp (Pháp luật trong kinh doanh)
Chuyên đề 2  Quản lý tài chính doanh nghiệp
Chuyên đề 3 Thẩm định và quản lý dự án đầu tư
Chuyên đề 4 Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa DN với NH
Chuyên đề 5 Pháp luật Thuế
 Thi kết thúc phần kiến thức chung : 04 tiết

(2) Phần kiến thức nghiệp vụ kế toán trưởng

Chuyên đề 6 Pháp luật về kế toán
Chuyên đề 7 Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng DN
Chuyên đề 8 Kế toán tài chính doanh nghiệp  ( kể cả kế toán đặc thù )
Chuyên đề 9 Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp
Chuyễn đề 10 Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
Chuyên đề 11 Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp
Thi kết thúc phần kiến thức nghiệp vụ kế toán : 04 tiết

5. Giảng viên:

 • Giảng viên là các GS, PGS, TS, ThS, GVC Đại học Kinh tế quốc dân và ngoài trường có trình độ cao và kinh nghiệm thực tiễn Giúp học viên giải quyết những vấn đề đang gặp phải tại công ty.

6. Phương pháp học tập:

 • Khoá học áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, phương pháp đối thoại, kết hợp độc thoại với trao đổi với học viên ngay trên lớp và phương pháp tình huống.

7. Thời gian học:

 • Học viên sẽ được học tập trong vòng 11- 13 tuần. Học các buổi tối trong tuần hoặc Thứ 7, Chủ Nhật.

8. Học phí:

 • 3.000.000đ/khóa

9. Qui định cấp chứng chỉ:

Trong quá trình học, học viên phải đảm bảo 80% thời gian học tập theo qui định và tham dự  các kỳ  thi, kiểm tra. Kết quả đạt yêu cầu trở lên sẽ được cấp chứng chỉ tốt nghiệpkhóa bồi dưỡng kế toán trưởng của trường Đại học Kinh tế Quốc dân có giá trị trong toàn quốc theo mẫu phôi và số chứng chỉ do Bộ Tài chính phát hành.

10. Liên hệ:

 • Cơ sở 1: Tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội
 • Văn phòng Trụ sở chính: Phòng 101 nhà 12, ĐHKTQD
 • Văn phòng tuyển sinh: Phòng101 Giảng đường B2
 • Cơ sở 2: số 479 Hoàng Quốc Việt.
Phôi chứng chỉ kế toán trưởng – Bộ Tài chính